Projekty technologiczne, Dokumentacja HACCP

Hot-Gastro

Projekty technologiczne – tworzenie kompleksowych projektów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wytycznymi branżowymi

 • układ funkcjonalny pomieszczeń z rozmieszczeniem urządzeń
 • dobór urządzeń pod względem ilościowym i jakościowym
 • wytyczne dla branż projektowych
 • uzgodnienie i zatwierdzenie projektu z rzeczoznawcami

Projekty modernizacji – tworzenie koncepcji układu technologicznego lokalu lub modernizacja pomieszczeń istniejących z optymalnym wykorzystaniem powierzchni inwestycyjnej

 • inwentaryzacje pomieszczeń oraz wyposażenia
 • przeglądy techniczne
 • inwentaryzacje wentylacji i instalacji chłodniczych
 • optymalizacje układów funkcjonalnych i wyposażenia
 • modernizacje instalacji wentylacji i komór chłodniczych
 • aktualizacje względem obowiązujących przepisów
 • indywidualny dobór rozwiązań technologicznych
 • wdrażanie nowych technologii, w tym technologii wpływających na ograniczenie zużycia energii
 • value engineering


Dokumentacja GHP, GMP i HACCP – tworzenie indywidualnych programów Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP zgodnie z aktualnymi przepisami

 • dokumentacja i wdrożenie Dobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP jako podstawy wdrożenia HACCP oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywności
 • dokuementacja i wdrożenie HACCP, z opracowaniem indywidualnych instrukcji i procedur oraz analizą Krytycznych Punktów Kontroli CCP
 • weryfikacja istniejących instrukcji i procedur pod względem zgodności z wymogami
 • kontrola istniejących zagrożeń