Kosztorysy, Programy wyposażeniowe

Hot-Gastro

Kosztorysy – kompleksowe wyceny wyposażenia  

  • kompleksowe budżetowanie inwestycji
  • kosztorysowanie wentylacji
  • kosztorysowanie instalacji chłodu i odzysku ciepła
  • wyceny wyposażenia i wykonania instalacji na podstawie konkursów ofert
  • weryfikacja istniejących kosztorysów
  • budżetowanie na potrzeby zewnętrznego finansowania

Programy wyposażeniowe - tworzenie kompletnych programów wyposażeniowych

  • tworzenie specyfikacji z wytycznymi dla dostawców
  • standaryzacja wyposażenia dla obiektów sieciowych
  • tworzenie specyfikacji na potrzeby zewnętrznego finansowania np. dotacji unijnej, kredytu, leasingu