Dobór optymalnego wyposażenia

Hot-Gastro

Dobór urządzeń i sprzętu drobnego – optymalizacja wyposażenia z uwzględnieniem wymogów jakościowych i ilościowych oraz ustawienia ergonomicznego urządzeń

  • szczegółowe specyfikacje ze wskazaniem typu, rodzaju i modelu dla każdej pozycji  
  • wskazanie rozwiązań optymalnych i możliwych rozwiązań alternatywnych, z analizą różnic
  • dobór rozwiązań pod względem ergonomicznym i ekonomicznym
  • wdrażanie nowych technologii, w tym rozwiązań wpływających na ograniczenie zużycia energii
  • optymalizacja kosztów zakupu poszczególnych rozwiązań z analizą kosztów eksploatacyjnych

Dobór wyposażenia sali – budowanie spójnego wizerunku lokalu poprzez dobór odpowiedniej zastawy stołowej i akcesoriów do aranżacji stołu w zależności od zakładanego standardu

  • specyfikacja wyposażenia dla obiektów indywidualnych 
  • standaryzacja wyposażenia dla obiektów sieciowych
  • weryfikacja rozwiązań istniejących
  • projekty konfekcji obrusowych, tekstyliów hotelowych oraz dekoracji z personalizacją
  • projekty wystroju wnętrz