Usługi konsultingowe, Planowanie, Nadzór

Hot-Gastro

Usługi konsultingowe – wsparcie merytoryczne

 • konsultacje na etapie powstawania projektu architektoniczno- budowlanego i technologicznego
 • bieżące wsparcie Inwestorów
 • weryfikacja dokumentacji i procedur GHP/GMP i HACCP
 • konsultacje technologiczne

Planowanie inwestycji 

 • tworzenie harmonogramów inwestycji i dostaw
 • budżetowanie inwestycji
 • zarządzanie projektami

Nadzór 

 • nadzór autorski
 • nadzór nad prawidłowym wykonaniem z koordynacją prac branżowych i montażowych
 • dokumentacja przetargowa
 • kompletacja dokumentacji powykonawczej

Sanepid 

 • wsparcie w przygotowaniu lokalu do procedury odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną
 • kompletacja wymaganej dokumentacji
 • bieżąca reprezentacja w sprawach związanych z Państwową Inspekcją Sanitarną